Kraamtijd

De kraamverzorgster zorgt in de eerste plaats voor jou en de baby. Daarnaast geeft ze uitleg over de verzorging van de baby en doet een aantal controles. Bij bijzonderheden neemt zij contact met ons op.

In de kraamtijd komen wij 4-5 keer langs om jou en de baby te controleren. Wij bekijken het kraamdossier dat door de kraamverzorgster wordt ingevuld en evalueren met elkaar de zorg. Ook wordt tijdens deze controles aandacht besteed aan de borstvoeding of flesvoeding.