Regionaal samenwerkingsverband geboortezorg

De zorgverleners in de geboortezorg voor de regio Gorinchem bundelen de kracht in een nieuw samenwerkingsverband: “Nieuw in de Wereld“. Er wordt nauw samengewerkt met de regio’s Alblasserwaard & Vijfheerenlanden, het Land van Heusden en Altena.

Met de oprichting van ‘Nieuw in de Wereld‘ bundelen de verloskundigen en de kraamzorg in deze regio de krachten zodat er voor moeder en kind goede verloskundige zorg, dichtbij huis, beschikbaar is en blijft. Hiermee bundelen verloskundigen en de kraamzorg kennis en kunde met als doel het optimaliseren van de geboortezorg.

Nieuw in de Wereld zet zich in voor:

  • Laagdrempelige kwalitatief goede zorg rondom de geboorte
  • Zwangerschap, bevalling en zorg na de geboorte worden gezien als een natuurlijk gezond proces
  • Persoonlijke betrokken zorg dichtbij huis, waarbij elke zwangere als uniek wordt gezien en in samenspraak met de zwangere de zorg wordt afgestemd
  • Fysiologie bevorderen en onnodige medicalisering voorkomen
  • Behoud van de thuisbevalling
  • Een veilige start

Deelnemende partijen zijn:

Nieuw in de Wereld Verloskunde & Kraamzorg
www.nieuwindewereld.nl

Kraamzorg de Waarden
www.kraamzorgdewaarden.nl

Verloskundigenpraktijk Alblasserwaard-Oost
Nicolet den Besten en Lianne van Oenen
Postbus 47
4230 BA Meerkerk
www.verloskundigenpraktijkalblasserwaardoost.nl

Anno Nu Praktijk voor Verloskunde Hardinxveld
Apollostraat 4
3371 XB Hardinxveld-Giessendam
www.verloskundigenhardinxveld.nl

Verloskundige praktijk Gorinchem
Jacques Perkstraat 1
4207 DS Gorinchem
www.verloskundigepraktijkgorinchem.nl

Verloskundigenpraktijk Leerdam
Rogier Jooszstraat 4
4142 BT Leerdam
www.verloskundigenleerdam.nl

Verloskundige praktijk Sliedrecht
Overlaat 2
3362 JD Sliedrecht
www.verloskundigen-sliedrecht.nl

Verloskundigenpraktijk Tussen de Rivieren
Knotwilg 2a
4286 DE Almkerk
www.tussenderivieren.com