Prenataal onderzoek

Wij zullen tijdens de eerste controle, als je dat wilt, informatie geven over de onderzoeken die er bestaan in de zwangerschap voor screening naar aangeboren afwijkingen. Hieronder een korte uitleg over welke onderzoeken er zijn en wat ze inhouden.

NIPT

De Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) is een bloedtest waarbij DNA in het bloed van de zwangere wordt onderzocht op chromosoomafwijkingen. Het plasma van een zwangere bevat vrij circulerend DNA . Deze DNA-fragmenten zijn in overgrote meerderheid afkomstig van de zwangere zelf. Een klein deel is (ongeveer 10%) is afkomstig van de placenta.
De NIPT doet in feite een uitspraak over de samenstelling van het DNA van de placenta (en de zwangere zelf) en niet van de foetus zelf. Dit is ook een reden voor fout-positieve uitslagen. De NIPT vindt plaats vanaf 10 weken zwangerschap.
Meer informatie over de NIPT is te vinden op de website van PNS.

Wie komen in aanmerking voor een NIPT?

Iedere zwangere mag prenataal onderzoek laten doen. Deze testen worden voor alle zwangere vrouwen, ongeacht de leeftijd, vergoed door de zorgverzekering. De kosten van vervolgonderzoek vallen onder de basisverzekering maar kunnen ten koste gaan van het eigen risico. Vervolgonderzoek kan zijn een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Om je te helpen bij de beslissing kun je kijken op pns.nl.

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij 13 en 20 weken

Het structureel echo onderzoek rond de 13 en 20 weken van de zwangerschap heeft als doel de groei en de anatomie van de baby te beoordelen. Hierdoor kan een vroege groeivertraging of een anatomische afwijking ontdekt worden. Anders dan bij een ‘gewone’ echoscopie tijdens de zwangerschap (bijvoorbeeld om de duur van de zwangerschap vast te stellen) worden bij uitgebreid echoscopisch onderzoek alle organen van het kind nauwkeurig bekeken. Ook de ledematen, het hoofd en de romp worden beoordeeld. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Wanneer er een vermoeden op een afwijking is, wordt dit met je besproken. Je wordt dan zo snel mogelijk naar een specialist op het gebied van foetale echoscopie verwezen door wie de baby nog een keer uitgebreid echoscopisch bekeken zal worden. Je krijgt verdere uitleg en begeleiding. Hoewel het niet vaak voorkomt, kan het gebeuren dat een echo een afwijking doet vermoeden, die bij het vervolgonderzoek niet teruggevonden wordt of die niet ernstig blijkt te zijn. Je hebt je dan “voor niets” ongerust gemaakt.

Ernstige aangeboren afwijkingen kunnen vaak wel gezien worden, maar echter niet altijd. Andere aandoeningen zoals chromosoomafwijkingen gaan vaak niet gepaard met afwijkingen die zichtbaar zijn bij uitgebreid echoscopisch onderzoek. Verder kunnen bewegingen van de baby tijdens het echo-onderzoek en een forse bouw van de aanstaande moeder het echo onderzoek bemoeilijken. Het onderzoek is dan ook nooit een garantie dat je kindje gezond is.
Meer informatie over de 13 en 20 wekenecho is te vinden op de website van PNS

Deze screeningsecho wordt uitgevoerd in onze eigen praktijk door echocentrum Rivierenland.

De kosten van het onderzoek worden volledig vergoed door de verzekering.